NỘI QUI NHÀ TRƯỜNG
Toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương đều tuân thủ và chấp hành tốt Nội qui cơ quan, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng trong sạch - vững mạnh - phát triển
 01-05-2021  | Nguyễn Minh Tâm
  1. Thời gian làm việc hàng ngày của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

a. Chế độ giờ làm việc hành chính (ngày làm việc 8 giờ)

- Buổi sáng: 07 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Buổi chiều: 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

b. Chế độ giờ lên lớp:

- Giờ giảng lý thuyết (45 phút - 1 giờ chuẩn)

+Buổi sáng (5 giờ chuẩn ): 07 giờ 00 đến 11 giờ 00 (Giải lao 08 giờ 30 đến 08 giờ 45)

+Buồi chiều (5 giờ chuẩn): 13 giơ 00 đến 17 giờ 00 (Giải lao 14 giờ 30 đến 14 giờ 45)

- Giờ giảng thực hàng/tích hợp (60 phút - 1 giờ chuẩn)

+Buổi sáng (4 giờ chuẩn ): 07 giờ 00 đến 11 giờ 15 (Giải lao 08 giờ 30 đến 08 giờ 45)

+Buồi chiều (4 giờ chuẩn): 13 giơ 00 đến 17 giờ 15 (Giải lao 14 giờ 30 đến 14 giờ 45)

Lưu ý: Vắng phải có phép, nghỉ đột xuất phải có lý do chính đáng.

  1. Chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước. Thực hiện đúng chỉ thị, nghị quyết, quy định của ngành, của cơ quan.
  2. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, gương mẫu chấp hành sự phân công của đơn vị, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ.
  3. Tích cực tham gia mọi hoạt động phong trào do đơn vị đề ra. Bảo vệ tốt tài sản nhà trường, có ý thức tự phê bình và phê bình, chống mọi biểu hiện tiêu cực, lãng phí, không tiến bộ.
  4. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đánh giá xếp loại học tập, rèn luyện; cấp văn bằng chứng chỉ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thực hiện tốt điều lệ trường trung cấp và quy chế dân chủ của trường. Không vi phạm pháp luật.
  5. Làm tốt công tác chủ nhiệm, công tác giảng dạy, quan tâm giáo dục toàn diện học sinh, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy học sinh.
  6. Hành vi ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải mẫu mực có tác dụng giáo dục học sinh, trang phục chỉnh tề theo quy định của đơn vị.
  7. Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể học sinh và đồng nghiệp. Không gian lận trong tuyển sinh, thi cử, không vi phạm các quy định của ngành.
  8. Có thái độ ân cần, lịch sự khi tiếp xúc phụ huynh học sinh.

Thực hiện tốt khầu hiệu: "KỶ CƯƠNG - NỀ NẾP - XANH, SẠCH ĐẸP"

***Tất cả CB-GV-CNV của đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh quy định này. Nếu vi phạm tùy mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật.

 

Bài viết liên quan 9
ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG  06-04-2022
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH  17-07-2021
MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM...  17-07-2021
Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng công tác học sinh cho đồng chí...  25-05-2021
HỘI THAO NGÀNH LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH BÌNH DƯƠNG 27/04/2021  12-05-2021