TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương phấn đấu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trở thành một trong các trường thuộc khối các trường cao đẳng - trung cấp nghề của tỉnh có uy tín về chất lượng đào tạo, phát triển các ngành nghề về kỹ thuật - kinh tế - dich vụ đáp ứng được nhu cầu xã hội
 17-07-2021  | Nguyễn Minh Tâm

Tầm nhìn

  • Đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Trường Trung Cấp Kinh tế Bình Dương sẽ trở thành trở thành một trong các trường thuộc khối các trường Cao đẳng - Trung cấp nghề của tỉnh Bình Dương có uy tín về chất lượng đào tạo, phát triển thêm một bước về qui mô, đa dạng hóa thêm các ngành nghề thuộc lĩnh vực  kinh tế – kỹ thuật – dịch vụ, mở rộng kết nối với doanh nghiệp trong đào tạo...phấn đấu đến năm 2025 về cơ bản sẽ đủ điều kiện nâng cấp thành trường cao đẳng theo định hướng chung của tỉnh

Sứ mệnh

  • Trường Trung Cấp Kinh tế Bình Dương là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực kinh tế  – kỹ thuật  – dịch vụ có uy tín – chất lượng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, nhu cầu xã hội, góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương và cả nước.
  • Là địa chỉ đáng tin cậy trong đào tạo gắn liền với nhu cầu của người học và nhu cầu doanh nghiệp

Các giá trị

  • Yêu thương – Tri thức – Sáng tạo – Phát triển
  • Lấy người học làm yếu tố cốt lõi

 

 

Bài viết liên quan 9
ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG  06-04-2022
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH  17-07-2021
MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM...  17-07-2021
Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng công tác học sinh cho đồng chí...  25-05-2021
HỘI THAO NGÀNH LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH BÌNH DƯƠNG 27/04/2021  12-05-2021