HyperLink
31
07-2021
Vào ngày 15/5/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương tổ chức khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Bình Dương năm 2019, tại trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa.