HyperLink
22
07-2021
Khoa Điện - Điện tử trường Trung cấp kinh tế Bình Dương được hình thành năm 2016, là một trong những khoa mũi nhọn đào tạo trung cấp chính quy chuyên ngành điện - điện tử, khoa Điện - Điện tử đã không ngừng đổi mới và lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng.
HyperLink
17
07-2021
Khoa Điện - Điện tử, thành lập năm 2016 gồm có 4 giáo viên cơ hữu, các giáo viên trong khoa đều có trình độ chuyên môn và tay nghề khá vững vàng để truyền đạt kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, 100% học sinh ra trường đều có việc làm ngay, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của...