HyperLink
15
02-2022
HyperLink
19
07-2021
Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Kinh tế TP HCM các ngành Kinh tế quốc tế, Marketing, Ngân hàng- Xem thông báo và Download file tại đây
HyperLink
19
07-2021
Tuyển sinh văn bằng 1 - Đại học Kinh tế TP HCM các ngành Quản lý Kinh tế và Kế toán Doanh nghiệp -Download thông báo tại đây
HyperLink
19
07-2021
Tuyển sinh liên thông Trường ĐH KT TPHCM ngành Kế toán doanh nghiệp - Học sinh xem Thông báo và Download file tại đây
HyperLink
17
05-2021
Công văn số 554/UBND-VX của UBND tỉnh BD ngày 05/02/2021 về việc Liên kết đào tạo giữa Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương với Trường Đại học Kinh tế TPHCM