HyperLink
22
11-2019
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ...
HyperLink
16
11-2016
Ngày 11/11/2016, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Bình Dương, chi bộ Trường TC Kinh tế Bình Dương đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà – Viên chức công tác tại phòng Đào tạo.