HyperLink
06
04-2022
HyperLink
31
07-2021
Theo cơ cấu tổ chức hiện hành, Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương hiện có 3 phòng chức năng và 3 khoa chuyên môn
HyperLink
17
07-2021
Sơ đồ tổ chức của Trường được xây dựng Theo Quyết định số 216/QĐ-TCKTBD ngày 31/12/2020 của Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương về ban hành Quy chế Tổ chức Bộ máy hoạt động Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương
HyperLink
17
07-2021
Căn cứ Nghị quyết số 174/NQ-HĐT ngày 12/11/2020 của Hội đồng Trường TC Kinh tế Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua trong kỳ họp thứ I, đã xác định rõ mục tiêu phát triển Trường đến 2025, đồng thời cũng đề ra các chiến lược và giải pháp phát triển
HyperLink
17
07-2021
Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương phấn đấu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trở thành một trong các trường thuộc khối các trường cao đẳng - trung cấp nghề của tỉnh có uy tín về chất lượng đào tạo, phát triển các ngành nghề về kỹ thuật - kinh tế - dich vụ đáp ứng được nhu cầu xã hội
HyperLink
25
05-2021
HyperLink
12
05-2021
Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương tham gia Hội thao ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021 đã đạt được thành tích cao nhất, đó là NHẤT TOÀN TOÀN. Qua đó, đã cổ vũ động viên tinh thần cho toàn thể CB - GV- NV nhà trường luôn đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất...
HyperLink
01
05-2021
Thông điệp chính thức gửi đến tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, quý bậc phụ huynh, các em học sinh, người lao động, có nhu cầu học nghề, Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương là địa chỉ đào tạo có uy tín, chất lượng và cam kết việc làm sau đào tạo.
HyperLink
01
05-2021
Trường trung cấp Kinh tế Bình Dương trãi qua hơn 44 năm hình thành và phát triển (từ năm 1977) đến nay vẫn không ngừng khẳng định vị thế, thương hiệu của mình, là ngôi trường Uy tín - Chất Lượng - Hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực cho Tỉnh Bình Dương
HyperLink
23
09-2020
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trung cấp Kinh tế Bình Dương được thành lập năm 2014, có chức năng đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học cho mọi đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động với phương châm CHẤT LƯỢNG - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN
12