HyperLink
26
08-2016
Khoa Tài chính - Kế toán là khoa chuyên môn của trường, hiện có 7 giáo viên đều có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, tâm huyết với nghề. Với phương châm HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH, các học sinh tốt nghiệp ra trường chuyên ngành Kế toán đều có việc làm và thu nhập ổn định.