CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN " THEO DẤU CHÂN NGƯỜI" CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/03
THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023 (Đợt 2)
(14KD2-1, 14KD2-2, 05Đ2, 05UD2)


THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2021-2023 (ĐỢT 1)


QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NĂM 2022-2023
(14KD2-1, 14KD2-2, 05UD2, 05Đ2)


KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NĂM 2022-2023 (Đợt 1)
(03KT2-PG1, 04Đ2, 05Đ2, 05UĐ2, 14KD2-1, 14KD2-2)


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023 (Đợt 1)
(14KD2-1, 14KD2-2, 05Đ2, 05UD2)


LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2021-2022(ĐỢT 2)
(Trao bằng tốt nghiệp các lớp 13KD2, 13KD2-TA1, 13KD2-TA2,04Đ2, 04KT2-PG1, 04KT2-PG2)


DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ DANH SÁCH LỚP NĂM 2022-2023


THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP


THÔNG BÁO: "NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2021"


THÔNG BÁO: KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY CÁC LỚP


THÔNG BÁO MỞ LỚP K2022 LTTC_ Ngành "KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP"
Tuyển sinh liên thông từ trung cấp -> đại học Kinh tế TP HỒ Chí Minh (Học tại Trường trung cấp Kinh tế Bình Dương.


KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP NGÀY 25-26/11/2021
(Học sinh có nhu cầu "Phúc Thảo" thực hiện làm đơn theo mẫu đính kèm và gửi đến phòng đào tạo trong 2 ngày 2,3/11/2021. Sau ngày 3-11/2021 Phòng đào tạo sẽ không giải quyết.!)


QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NĂM HỌC 2020-2021


Thông báo Lịch nghỉ hè và Điều chỉnh thời gian thi tốt nghiệp NH 2020 - 2021 (đợt 1)
Xem thông báo và Download file tai đây


Danh sách học sinh thi lần 2 HKI năm học 2015 - 2016
Các học sinh xem Danh sách học sinh thi lần 2 HKI năm học 2015 - 2016 và Download file tại đây


Kế hoạch thi tốt nghiệp NH 2019-2020 - Đợt 1
Các học sinh xem Kế hoạch thi tốt nghiệp NH 2019-2020 - Đợt 1 và Download file tại đây


Kế hoạch thi Tốt nghiệp năm 2019 (đợt 2)
Các học sinh xem Kế hoạch thi tốt nghiệp NH 2019 (Đợt 2) và Download file tại đây


Kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN năm 2018-2019 (điều chỉnh)
Các học sinh xem Kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN năm 2018-2019 (điều chỉnh) và Download file tại đây


Kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN năm 2018-2019
Các học sinh xem Kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN năm 2018-2019 và Download file tại đây


Lịch ôn thi + thi tốt nghiệp TCCN năm 2017-2018 (lần 2 - chính thức)
Các học sinh xem Lịch ôn thi + thi tốt nghiệp TCCN năm 2017-2018 (lần 2 - chính thức) và Download file tại đây


Kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN 2017-2018 (lần 2-điều chỉnh)
Các học sinh xem Kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN 2017-2018 (lần 2-điều chỉnh) và Download file tại đây


Kế hoạch thi Tốt nghiệp TCCN 2017-2018 (lần 2)
Các học sinh xem Kế hoạch thi Tốt nghiệp TCCN 2017-2018 (lần 2) và Download file tại đây


Danh sách học sinh trúng tuyển tại trường năm 2018 (đợt 1)
Các học sinh xem Danh sách học sinh trúng tuyển tại trường năm 2018 (đợt 1) và Download file tại đây


Lịch thi tốt nghiệp năm 2018
Các học sinh xem Lịch thi tốt nghiệp năm 2018 và Download file tại đây


Danh sách thi tốt nghiệp năm 2018 (chính thức)
Các học sinh xem Danh sách thi tốt nghiệp năm 2018 (chính thức) và Download file tại đây


Danh sách thi tốt nghiệp năm 2018
Các học sinh xem Danh sách thi tốt nghiệp năm 2018 và Download file tại đây


Lịch ôn thi tốt nghiệp năm 2018
Các học sinh xem Lịch ôn thi tốt nghiệp năm 2018 và Download file tại đây


Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2018 (điều chỉnh)
Các học sinh xem Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2018 (điều chỉnh) và Download file tại đây


Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2018
Các học sinh xem Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2018 và Download file tại đây


Thông báo về việc nghỉ hè, đăng ký học lại và thời gian nhập học năm học 2018-2019
Các học sinh xem Thông báo về việc nghỉ hè, đăng ký học lại và thời gian nhập học năm học 2018-2019 và Download file tại đây


Kết quả thi tốt nghiệp năm 2017 (lần 2)
Các học sinh xem Kết quả thi tốt nghiệp năm 2017 (lần 2) và Download file tại đây


Thông báo về việc học sinh nghỉ học 1 ngày 26/12/2017 trước diễn biến của cơn bão số 16
Các học sinh xem Thông báo về việc học sinh nghỉ học 1 ngày 26/12/2017 trước diễn biến của cơn bão số 16 và Download file tại đây


Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2017 (lần 2 - điều chỉnh)
Các học sinh xem Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2017 (lần 2 - điều chỉnh) và Download file tại đây


Danh sách học sinh các lớp


Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017
Các học sinh xem Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017 và Download file tại đây


Thông báo lễ bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp năm học 2016-2017
Các học sinh xem Thông báo lễ bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp năm học 2016-2017 và Download file tại đây


Thông báo điểm thi tốt nghiệp TCCN - NH 2016 - 2017
Các học sinh xem Thông báo điểm thi tốt nghiệp TCCN - NH 2016 - 2017 và Download file tại đây


Thông báo danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp NH 2016 - 2017
Các học sinh xem Thông báo danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp NH 2016 - 2017 và Download file tại đây


Danh sách thi lại lần 2 (từ ngày 10/07/2017 đến ngày 13/07/2017)
Các học sinh xem Danh sách thi lại lần 2 (từ ngày 10/07/2017 đến ngày 13/07/2017) và Download file tại đây


Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2017
Các học sinh xem Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2017 và Download file tại đây


Thông báo lịch thi kết thúc học phần HK2(đợt 2) NH 2016 - 2017 từ ngày 05/06 - 10/06
Các học sinh xem Thông báo lịch thi kết thúc học phần HK2(đợt 2) NH 2016 - 2017 từ ngày 05/06 - 10/06 và Download file tại đây


Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần HK2 (đợt 2) - NH 2016 - 2017
Các học sinh xem Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần HK2 (đợt 2) - NH 2016 - 2017 và Download file tại đây


Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần HK2 (đợt 1) - NH 2016 - 2017
Các học sinh xem Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần HK2 (đợt 1) - NH 2016 - 2017 và Download file tại đây


Xét tuyển trung cấp chính quy NH 2017 - 2018
Các học sinh xem Xét tuyển trung cấp chính quy NH 2017 - 2018 và Download file tại đây


Danh sách học sinh thi tốt nghiệp TCCN từ ngày 05/12/2016 - 09/12/2016
Các học sinh xem Danh sách học sinh thi tốt nghiệp TCCN từ ngày 05/12/2016 - 09/12/2016 và Download file tại đây


Danh sách học sinh tốt nghiệp năm học 2015 - 2016
Các học sinh xem Danh sách học sinh tốt nghiệp năm học 2015 - 2016 và Download file tại đây


Thông báo V/v Tổ chức lễ tổng kết khóa học, bế giảng,cấp bằng tốt nghiệp TCCN Năm học 2015-2016
Các học sinh xem Thông báo V/v Tổ chức lễ tổng kết khóa học, bế giảng,cấp bằng tốt nghiệp TCCN Năm học 2015-2016 và Download file tại đây


Thông báo V/v Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2016 - 2017
Các học sinh xem Thông báo V/v Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 và Download file tại đây


Thông báo về thời gian học lại, nghỉ hè và nhập học năm học mới
Các học sinh xem Thông báo về thời gian học lại, nghỉ hè và nhập học năm học mới và Download file tại đây


Danh sách học sinh thi tốt nghiệp TCCN (11/07 - 15/07/2016)
Các học sinh xem Danh sách học sinh thi tốt nghiệp TCCN (11/07 - 15/07/2016) và Download file tại đây


Thông báo đổi ngày ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý
Các học sinh xem Thông báo đổi ngày ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý tại đây


Danh sách học sinh thi lần 2 HK II năm học 2015 - 2016
Các học sinh xem Danh sách học sinh thi lần 2 HK II năm học 2015 - 2016 và Download file tại đây


Kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN năm 2016
Các học sinh xem Kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN năm 2016 tại đây


Danh sách học sinh thi lần 2 HKI năm học 2015 - 2016
Các học sinh xem Danh sách học sinh thi lần 2 HKI năm học 2015 - 2016 và Download file tại đây


Thông báo nhận bằng tốt nghiệp TCCN
Các học sinh xem Thông báo nhận bằng tốt nghiệp TCCN và Download file tại đây


Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) các lớp TC KTDN 21CS, 221KD1 và lớp TC HDDL 3K4, 071DL1
Các học sinh xem Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) các lớp TC KTDN 21CS, 221KD1 và lớp TC HDDL 3K4, 071DL1 và Download file tại đây


Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp
Các học sinh xem Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và Download file tại đây


Thông báo nhập học năm học 2015 - 2016
Các học sinh xem Thông báo nhập học năm học 2015 - 2016 tại đây
VIDEO HOẠT ĐỘNG