TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG.
 05-05-2023  | Vân.cs

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH  DƯƠNG.

Trường Trung cấp kinh tế Bình Dương là đơn vị duy nhất hợp tác với trường Đại học KInh tế TP HCM, mở các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học. 

 

Bài viết liên quan 41