HyperLink
12
11-2020
Nhằm tuyển sinh để mở rộng quy mô đào tạo các ngành liên kết tại trường và tạo điều kiện cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung cấp kế toán doanh nghiệp có nhu cầu liên thông lên đại học chính quy và vừa làm vừa học. Ngày 12/11/2020 trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương đã ký kết hợp tác với...
HyperLink
03
11-2020
Ngày 3/11/2020, tại trụ sở trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương, trường ĐH Thủ Dầu Một và trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác MOU về đào tạo liên thông, nhằm khai thác cũng...
HyperLink
20
09-2020
Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2020 tại Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương, Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương và Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cùng phát triển
HyperLink
12
03-2020
Xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu hợp tác của mỗi bên, sau khi bàn bạc, thỏa thuận, lãnh đạo trường Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore và Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương thống nhất ký kết biên bản hợp tác toàn diện về đào tạo các bậc trình độ, trao đổi giảng viên giữa hai nhà...