HỘI THAO NGÀNH LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH BÌNH DƯƠNG 27/04/2021
Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương tham gia Hội thao ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021 đã đạt được thành tích cao nhất, đó là NHẤT TOÀN TOÀN. Qua đó, đã cổ vũ động viên tinh thần cho toàn thể CB - GV- NV nhà trường luôn đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất...
 12-05-2021  | M.Tam

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan 9
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH  17-07-2021