KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NĂM 2022-2023 (Đợt 1)
(03KT2-PG1, 04Đ2, 05Đ2, 05UĐ2, 14KD2-1, 14KD2-2)
 14-08-2023  | M.Tâm

>>>>> Điểm thị ,môn CHÍNH TRỊ

>>>>> Điểm thị ,môn LÝ THUYẾT TỔNG HỢP

>>>>> Điểm thị ,môn THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

LƯU Ý: HỌC SINH CÓ NHU CẦU NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO GỬI VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO - BĐCL TRƯỚC NGÀY 16/8/2023!

 

Bài viết liên quan 21