THÔNG BÁO MỞ LỚP K2022 LTTC_ Ngành "KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP"
Tuyển sinh liên thông từ trung cấp -> đại học Kinh tế TP HỒ Chí Minh (Học tại Trường trung cấp Kinh tế Bình Dương.
 08-12-2021  | M.Tam

 

 

 

>>> Thí sinh tải hồ sơ: 

           + Phiếu Tuyển sinh

           + Phếu hoàn thành thủ tục nhập học

           +  Link đăng ký trực tuyến

Bài viết liên quan 21